ללמוד עברית

בקריאה ובשמיעה





       

נושא:    ישראל 1/34      ביטוי 441

עברית: אני אוהבת את ישראל!


הפעל לשמיעת ישראלי מבטא את הביטוי




      



הדפס

Hebrew and English    Hébreu et Français    Иврит и русский    中文和希伯来语



            


אנא לחצו על הצלמיות כדי לעשות "לייק" ולשתף את הדף.
תודה רבה!





Learn Hebrew
© 2016 In-Hebrew.co.il